Med råden på HJÄLPSAMT vill vi ge inspiration och tips på naturliga egenvårdsåtgärder som bygger på lång erfarenhet! Vi har valt ut de råd som lämpar sig bäst för varje tema. Det kan finnas fler åtgärder som kan vara gynnsamma än vad som tas upp i texten. Växter och andra ämnen som lyfts fram kan ha fler egenskaper än de vi tar upp i temat. I enstaka fall kan allergier förekomma mot det vi tar upp i våra råd, vilket är viktigt att du själv tar ansvar för och att du bara använder de råd som passar för just dig.

Råden som presenteras på HJÄLPSAMT är baserade på långvarig beprövad erfarenhet och är skrivna av legitimerade sjuksköterskor. Rörelseövningarna är utformade av diplomerade läkeeurytmister och de konstnärliga övningarna av diplomerade konstterapeuter. Alla råden och övningarna är granskade av legitimerade läkare.

Råden gäller för vuxna om inget annat anges. Råden ersätter inte annan rådgivning och vård av medicinsk personal. Om du är osäker på om du kan använda något utav råden, p.g.a. medicinering, hälsotillstånd eller annat, kontakta din läkare.

HJÄLPSAMT, som tillhandahålls av SAMT – Samverkansgruppen för antroposofisk medicin och terapi och SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst, har möjliggjorts genom stort ideellt arbete och stöd från ett par stiftelser.

Vi tar med stor tacksamhet emot ekonomiska bidrag för det fortsatta arbetet! SAL – Bankgiro: 5953-4388

HJÄLPSAMT finns även på Facebook, Instagram och YouTube.