Beröringsupplevelsen och att beröra är grundläggande mänskliga erfarenheter.

Beröringssinnet förmedlar inte bara intryck från yttervärlden utan även en upplevelse av den egna kroppsliga gränsen och därmed det egna varandet i kroppen. Den goda beröringen bekräftar helheten av kropp och själ och därmed vår identitet. Beröring kan hjälpa oss att förbinda oss med vår kropp och att känna oss hemma i den. Ibland kan kroppskontakten vara svag, t.ex. vid stress och ångest. Ibland kan smärta tvinga oss till en för stark kroppsupplevelse. Beröring kan då vara betydelsefull för att stärka närvaron i kroppen eller för att avleda smärta. Det kan ses tydligt när ett barn är utom sig av förtvivlan och genom kärleksfull beröring åter kan få kontakt med sig själv. Med denna kunskap är det lätt att också se vikten av beröring inom exempelvis demensvården.

I dessa coronatider har beröringen för många människor blivit en bristvara, även för våra äldre. Det är fullt möjligt att en närstående – eller någon annan som hjälper den äldre – ger en fotinsmörjning med lite olja eller helt enkelt gör rörelserna utanpå strumporna. Tvättar man händerna innan och efter insmörjningen samt har munskydd/visir kan detta göras på ett tryggt sätt och kan vara mycket välgörande för den som får beröringen.

Beröringen kan skapa lugn, tröst, värme, minska stress och bidra till en bättre nattsömn. Som behandlare kan man ofta iaktta att andningen lugnar sig och blir djupare hos individen som blir berörd, vilket är ett uttryck för att denne känner sig mer i sig själv.

Att ge en annan människa omsorg i form av exempelvis en fotinsmörjning kan vara givande även för den som utför behandlingen. Att göra det med inre närvaro en bra förutsättning för att kunna ge beröring.

För att ge en insmörjning behöver man vara lugn och känna sig någorlunda i balans. Genom att visa omtanke och uppmärksamhet till personen som ska få behandlingen skapas en stämning av ro och trygghet för personen som då lättare kan slappna av. Se till att personen sitter eller ligger bekvämt och har det behagligt varmt. Lägg gärna en filt kring personen och använd lämplig olja och handduk för att packa in fötterna i. Att ha varma händer är en förutsättning för att göra en insmörjning – försök sedan att vara närvarande i dina händer och beröringen som utförs. Försök att ”lyssna in” det som sker genom beröringen.

Ibland är en direkt beröring inte lämplig eller önskvärd och då kan istället ett fotbad vara ett alternativ, som även det kan vara välgörande och ge mycket av kontakt (även om den inte är fysisk) och uppmärksamhet, som kan vara tillfredsställande för en person som upplever ensamhet eller oro. Mer information om hur man gör ett fotbad finns exempelvis att läsa här.

Till en fotinsmörjning kan man använda en neutral olja, salva, lotion eller annat.

För en mer lugnande verkan kan man göra fotinsmörjningen med till exempel lavendelolja, vilket även passar bra att använda på kvällen om personen har svårt att komma till ro eller släppa tankarna inför nattsömnen.

Det finns många oljor med tillsatta eteriska oljor som har olika verkan som kan användas, men det går också utmärkt att använda exempelvis vanlig olivolja. Se till att dina händer är varma innan behandlingen börjar. Värm sedan oljan i dina varma handflator innan du applicerar den på huden.

Vill du förenkla behandlingen eller undvika oljor eller salvor av andra skäl så går det också att göra fotbehandlingen utanpå strumporna. Beröringen och den lugna atmosfären som skapas är det viktiga i sammanhanget.

Nedan beskrivs en enkel och välgörande beröring av fötterna. Inspirationen till fotinsmörjningen kommer från rytmiska insmörjning enligt Wegman/Hauschka.

För en fotinsmörjning behöver du:

– en stor handduk eller två mindre

– olja, t.ex. lavendelolja eller annan olja med tillsats, alternativt en neutral olja (t.ex. olivolja) eller lotion

  1. Skapa en lugn atmosfär utan störande ljud och se till att personen som ska få fotinsmörjningen ligger eller sitter bekvämt. Det är en fördel om armar och huvud får stöd.
  2. Ta lite olja i båda handflator och applicera oljan på hela foten. Vid alla insmörjningar är det viktigt att ha varma händer!
  3. Omslut foten med händerna. Stryk lätt i riktning mot tårna. Den övre handen ska ha ett något lättare tryck än handen på fotsulan. Under rörelsen mot tårna vrids den övre handen lite inåt och den undre handen vrids åt motsatt håll. Upprepa strykningen några gånger.
  4. Lägg den yttre handen över fotryggen och den andra handens tumdyna på fotsulan. Låt tumdynan glida ner mitt på fotsulan mot hälen. Upprepa några gånger.
  5. Avsluta med att täcka foten med en handduk och fortsätt sedan med den andra foten fast spegelvänt.
  6. Hela behandlingen tar bara någon minut per fot!
  7. Efteråt är det bra om den som fått behandlingen vilar ca 15 minuter.

I filmen nedan visas hur fotinsmörjningen görs.

Den förenklade fotinsmörjningen, som visas i instruktionsfilmen ovan, är inspirerad av den antroposofiska vården och terapiformen som kallas för rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka.

Den är en utvecklad form av beröring där man åstadkommer olika kvalitéer genom att man ökar eller minskar kontakten, stryker med böjda eller raka rörelser, har ett fastare eller lösare handgrepp, upprepar rörelserna, lyssnar in den som får beröringen och vad som sker i denna process. Genom dessa flerfaldiga rytmer kan olika reaktioner sättas igång i hela människan, både fysisk och psykisk.

I instruktionsfilmen för fotinsmörjningen har behandlingen anpassats och förenklats så att det kan utföras av alla som önskar ge en närstående beröring. Att utföra en insmörjning rytmiskt som medicinsk behandling förutsätter att man gjort en utbildning och behandlingen utförs oftast av utbildad vårdpersonal. Den används inom omvårdnaden som del i grundvården och kan användas behandlande för specifika åkommor och kan även ordineras av läkare. Rytmisk insmörjning kan ges som behandling exempelvis i samband med olika stresstillstånd och ångest.

Genom beröringen kan vi få förnimmelser av vår kropps gränser, alltså inte enbart kunskap om yttervärlden. När vi föds sker ett dramatiskt stegrat intryck via de sinnena som aktiveras vid beröring. Den kraftfulla sammanpressning, som passagen genom födelsekanalen innebär, gör att oxytocin bildas och buffras hos barnet. Minnet av denna beröring i det fysiska ger grunden för resten av livet vad god beröring är, som senare åter kan väckas av beröring.

På SAMT:s hemsida finns mer information om rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka.

Vi har även gjort en informationsfilm med mer information om rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka.