Tillstånd med nedstämdhet tillhör livet och kan upplevas i samband med bland annat svåra livshändelser, kränkningar, förluster, sjukdom m.m. Det kännetecknas av tungsinthet och glädjeförlust. Det är ett tillstånd av sorg där intresset för att engagera sig i livet är lågt. Det kan vara en normal reaktion, där en inre bearbetning av den utlösande orsaken sker. Då förbättras nedstämdheten stadigt, särskilt om det finns stöd från familj och vänner. Men nedstämdhet kan bli mer varaktig och förlamande. Då är det en depression, som kan vara lättare eller mycket svår. Vid misstanke om en egentlig depression behöver man hjälp av en läkare. Om depressionen är lättare kan livsstilsåtgärder vara den viktigaste behandlingen, om den är medelsvår eller svår krävs en medicinsk behandling och/eller psykoterapi.

Under fliken ”Informationsfilmer” finns filmen ”Förstå och hantera din ångest – en intervju med Kersti Strömblad”.

Depression hos vuxna

Följande kriterier gäller för depressionsdiagnos, där inte alla måste vara uppfyllda vid lättare depressioner:

 • Sänkt grundstämning (för individen onormal nedstämdhet)
 • Intresseförlust eller glädjeförlust
 • Energiförlust, ökad uttröttbarhet

Ovanstående är kärnsymptomen, samtidigt förekommer ofta:

 • Minskat självförtroende eller självkänsla
 • Skuldkänslor, självförebråelser
 • Återkommande tankar på död, självmord eller självmordsbeteende
 • Kognitiv störning, koncentrationsstörning
 • Psykomotorisk hämning eller agitation
 • Sömnstörning
 • Aptitstörning (ökad eller minskad och med påföljande viktförändring)

Depression kan förekomma som en enstaka episod, som återkommande eller som kronisk. Det finns också årstidsbundna former för depressivitet, det finns depression hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med lite olika bild.

Depression kan också vara ett symptom på en underliggande kroppslig sjukdom och försvinner när den behandlas! Läkare brukar därför se till att sådana diagnoser inte missas. Några av de vanligaste är: 

 • Sköldkörtelsjukdomar
 • Binjuresjukdomar
 • Andra hormonella sjukdomar
 • Blodbrist
 • B12/folsyra-brist
 • Diabetes typ 2
 • Smärttillstånd
 • Infektioner
 • Läkemedelsbiverkningar

Oavsett svårighetsgrad för nedstämdheten kan råden i detta tema vara till hjälp och kombineras med övrig terapi. Råden i detta tema gäller främst vuxna och äldre.

Känslan av nedstämdhet innehåller ofta skuld och skam samt upplevelsen av att man är värdelös, inte klarar livet och inte hittar en mening. Man känner sig liten och självkänslan är låg. Man kan tycka att allt detta är negativt och i varje fall är det smärtsamt. Men det finns en väg ut som också har med innehållet i en depression att göra. Det kan visa sig efteråt att man känner sig starkare, närmare sig själv, har utvecklat sin förmåga till t.ex. medkänsla och är mer autentisk, dvs. har en bättre självkänsla. Depressionen är långsam, ofta finns påträngande tankar och även ångest. Men den kan ge en djupare bearbetning och efteråt en upplevelse av inspiration. Det är bra om det finns stöd att bearbeta innehållet, som kan ligga långt tillbaka i livet. Det kan t.ex. vara en stor sorg, kränkning, avvisning och upplevelse av ensamhet. Om en bearbetning sker på ett djupare plan kan depressionen bli meningsfull.

Rytm

Det är lätt att komma ”ur rytm” när man befinner sig i en nedstämd sinnestämning. Tillståndet försämras ännu mer när man frångår dagliga rutiner, som vanligtvis ger en grundläggande rytm.

Försök att leva rytmiskt: Sov på regelbundna tider, ät tre gånger om dagen och ät nyttig mat, även om aptiten inte är så stor. Om du kan arbeta bör du eftersträva en bra fördelning mellan arbete och ledig tid.

Försök att regelbundet göra fysiska aktiviteter, de förbättrar både den fysiska och psykiska hälsan. Ta gärna promenader mitt på dagen då det är som ljusast. Att vara ute i naturen ger något extra när det gäller livskraft både fysiskt och psykiskt. Bland fysiska aktiviteter kan balansövningar ge något extra eftersom koncentrationen i dem ger en bättre kroppskontakt.  Under fliken ”Instruktionsfilmer” finns en video med exempel på balansövning.

Ljus

Ljus från solen kan många gånger lätta på nedstämdhet. Det finns även ljusterapi, men inget är bättre än det verkliga solskenet. Det är bra att vara ute i ljuset och exponera hud för det för korta och regelbundna tider. D-vitamin-brist beror bl.a. på ljusbrist och det kan vara bra att se till att man inte har brist om man känner sig nedstämd.

Samvaro

Det är viktigt att vara tillsammans med människor som man känner sig trygg med. Samtal där du delar med dig om din situation är ett stort och viktigt stöd. För familjen och vänner finns möjlighet att förmedla en känsla där du kan känna dig omtyckt, sedd och bekräftad. Det är också bra att man ofta säger att en depression vanligtvis går över, eftersom hopplöshetskänslan i nedstämdheten ofta gör att den sjuke inte kan se det. Ibland vill man bara dra sig undan och det är viktigt att medmänniskor inte ger upp att söka kontakt. En tydlig upplevelse av ett stödjande livssammanhang kan inte ersättas av psykoterapi och det kan vara lättare att ta till sig psykoterapin om det finns förstående människor i omgivningen.

Försök att hitta en eller flera personer som du känner dig trygg med och tala/umgås med dem. Du kan också kontakta någon av de organisationer som ger råd och stöd på internet, via mejl, chatt eller telefon.

Konstnärliga terapier

När man tappat livsmodet kan det vara en hjälp att göra något konstnärligt eller kreativt. Det är ett sätt att uttrycka och bearbeta sina känslor där orden inte räcker till.

Välj något som du tidigare har känt glädje inför, t.ex. målning, musik, modellering, skriva, odling, dans, vävning, stickning mm. Det finns även möjlighet att göra t.ex. målning och läkeeurytmi – en rörelseterapi – tillsammans med en terapeut.

För att hitta en terapeut för enskild terapi eller gruppterapi se: www.antroposofiskmedicin.nu under fliken ”Hitta behandlare”.

Övningar

Att öva upp sinnesnärvaro eller medveten närvaro kan vara till hjälp för att lättare kunna hantera nedstämdhet och ångest.

Det finns sedan länge välbeprövade övningar för att konsolidera själslivet och stärka förmågan till närvaro. En beskrivning av en rad övningar finns att läsa i dokumentet ”En väg till inre styrka och balans”. Dessa är tillsammans en gammal metod att konsolidera själslivet.

En bra metod, inte minst när det är svårt med mer mentala övningar, är enkla rörelser som förbättrar kroppskontakten och ger en känsla av bland annat bättre kontroll. Under fliken ”Instruktionsfilmer” finns videofilmer med rörelseövningar som kan vara hjälpsamma vid nedstämdhet och vid ångest.

Vid sömnproblem kan det vara förvånansvärd lätt att somna om man precis innan försöker tänka igenom dagen baklänges. Man kan göra på olika sätt: ta korta avsnitt och händelser från dagen och börja med den sista. Själva händelsen kan du minnas framlänges, men följden av olika händelserna ska vara baklänges. Man kan också välja att ta ett litet förlopp och försöka se det baklänges, som i en film som spelas åt fel håll. Det är att det sker baklänges det kommer an på. Det är viktigt att hålla distans till vad som har hänt, bara låta det spelas upp framför sig. Om något har varit så upprörande att det inte går, så är det bättre att hoppa över den händelsen.

Ännu bättre effekt blir det när övningen görs efter ett avslutat fotbad.

Att dagligen eller 1-2 gånger i veckan ta ett bad med rosmarin kan vara till hjälp. Det kan kännas stärkande och uppfriskande särskilt vid stor trötthet och tyngdkänsla i kroppen. Det kan också förbättra sömnen, men vissa har svårt att somna om badet görs på kvällen, medan andra somnar lättare om det görs på kvällen. Det kan vara olika från person till person och man får pröva sig fram.

Har du inget badkar går det bra att tvätta av sig med rosmarin på morgonen eller kvällen, t.ex. i samband med en dusch, eller ta ett rosmarinfotbad.

Det finns badtillsats med rosmarin, t.ex. Rosemary Invigorating Bath Milk. Man kan också blanda en tesked rosmarinolja i lite varmt vatten och skaka olja och vatten i en burk så att det blir emulgerad. Tillsätt sedan i badet. Det gör inget med små oljedroppar på ytan: när du stiger upp ur badet kommer lite olja på den varma huden, vilket är bra. Torka huden lätt eller sätt på en morgonrock över den fuktiga huden en stund. Även avkok på rosmarin kan användas i badet. 

Även badmjölk med ädelgran, t.ex. Pine Reviving Bath Milk, är stärkande för livskrafterna och sinnet. 

Lavendel, t.ex. Lavender Relaxing Bath Milk, kan också kännas behagligt. Den verkar lugnande och nervstärkande på samma gång.

Samma substanser kan användas till fotbad.

Tid för varma bad: normalt 10-15 minuter. Det går bra att förlänga tiden om det känns behagligt.

Tid för fotbad: ca 10 minuter.

Instruktioner fotbad:

1. Ta en stor hink eller balja, fyll den med kroppsvarmt vatten. Blanda i avkok, badtillsats eller oljeemulsion.

2. Sätt dig bekvämt och sätt ner fötter och vader i hinken, så att vattnet om möjligt når upp till under knäna. Använd en filt och/eller stor handduk att lägga om låren och över hinken. Sitt ca 10 min. Du kan ha en kanna/termos med varmt vatten och fylla på i badet om det känns kallt.

En ingefärskompress på ryggen över njurområdet kan verka stimulerande och uppiggande.

Material:

 • 1 rågad tsk ingefärspulver
 • ½ liter mycket hett vatten, ca 75° C
 • skål
 • en bit bomullstyg och en kökshandduk
 • yllesjal eller tyg som räcker runt kroppen
 • två varmvattenflaskor, ca 40° C
 • tvättlapp för avslutande avtvättning av huden
 • neutral olja

Instruktioner:

 1. Vik ihop en bit bomullstyg till ca 20×30 cm storlek. Yllesjalen (omslagsduken) kan värmas upp i förväg med en varmvattenflaska.
 2. Rör ut ingefärspulvret i en skål med hett vatten. Lägg bomullstyget i skålen så att den blir jämnt och väl genomfuktad. Vik tyget dubbelt och lägg mitt på kökshandduken, rulla ihop och vrid ur.
 3. Ta ut och vik upp bomullstyget och lägg på det direkt på huden på ryggen, i höjd med njurarna. Det ska kännas behagligt varmt när den läggs på. Täck över omslaget med yllesjalen. Gör du omslaget på dig själv är det enklare att lägga ut omslaget på sängen så att du sedan kan lägga dig på det. Se till att omslaget hamnar mitt på njurområdet, dvs. i höjd med de nedre revbenen på varsin sida av ryggraden.
 4. Lägg dig ner på rygg och stoppa om yllesjal runt kroppen. Vid behov kan du använda varma varmvattenflaskor så att kompressen hålls varm.
 5. Dra över dig en filt/täcke och låt kompressen ligga på ca 30-40 min. Efter en stund märks att värmen sakta tilltar i området.
 6. Ta bort kompressen och tvätta av området med kroppsvarmt vatten, eftersom rester av ingefärspulvret kan orsaka klåda. Torka av huden, och stryk eventuellt på lite neutral hudolja. Täck huden så den inte kyls av.

En kompress med röllekate på höger sida av buken kan ge stöd för trög tarm, mage, ämnesomsättning och förstoppningstendens som ofta uppträder i samband med depression.

Instruktioner:

 1. Gör i ordning ca ½ liter röllekate. (Teet ska vara något starkare än te som dricks, ta 1 msk torkad rölleka till ½ liter kokande vatten, och låt teet dra ca 2-4 minuter under lock).
 2. Häll varmt vatten (ca 70 grader) i en varmvattenflaska eller värm en vetekudde.
 3. Ta en bit bomullstyg (t.ex. gammalt lakan) som viks 2-3 gånger så det täcker höger sida av buken, en kökshandduk och en bred yllesjal som räcker runt kroppen, en filt eller ett täcke.
 4. Lägg bomullstyget i kökshandduken, vik ihop och lägg det i skålen. Häll teet över tygrullen i skålen. Ta upp rullen och vrid ur. Eller så kan du doppa det hopvikta tyget i skålen med teet.
 5. Lägg yllesjalen runt livet och lägg dig ner. Ta ur bomullskompressen ur handduken och lägg den direkt på höger sida av buken, under bröstet, över revbenen och neråt högra sidan, gärna så varmt det går. Fäst med yllesjalen och lägg en varmvattenflaska eller varm vetekudde över omslaget. Om du tycker det är för varmt, går det bra utan värmeflaska/vetekudde också.
 6. Dra över dig en filt/täcke och vila i 30-45 min.

Under fliken ”Instruktionsfilmer” finns en video som visar hur omslag med örter görs. instruktionerna i filmen kan användas både till röllekaomslaget och ingefärsomslaget.

Beröring i form av lätt massage med en lämplig olja kan vara en god hjälp för att bli vän med sin kropp och sitt liv. Det finns olika oljor med god verkan, t.ex. olja med rosmarin, citronmeliss eller malva.

Beröringen har större verkan om en annan person ger massagen med någon av oljorna. En lätt fotmassage (fotinsmörjning) på kvällen kan göra det lättare att somna. Lavendelolja och ovan nämnda oljor förutom rosmarin kan användas på kvällen.

Vill du få hjälp av en terapeut som ger den typen av massage kan du hitta en på www.antroposofiskmedicin.nu under fliken ”Hitta behandlare”.

Johannesört, Hypericum perforatum,används traditionellt vid lättare depression och nedstämdhet. Den kan vara ett väldigt fint stöd särskilt under vinterhalvåret då ljusbristen kan försämra symptomen. OBS! Det rekommenderas att inte kombinera johannesört med andra läkemedel då örten kan påverka deras effekt.

Tabletter med extrakt av johannesört, Hypermin, finns tillgängliga i Sverige, och tas enligt dosering på bipacksedeln. I Danmark, Tyskland och de flesta europeiska länderna finns droppar med johannesört, Hypericum Auro cultum D2, som är välbeprövade i den antroposofiska medicinen och registrerade i dessa länder. Dosering 20-30 droppar 2-3 gånger om dagen.

Salvan Aurum/Lavandula comp.Den finns numera också bara på utländska apotek. Men om man har möjlighet att köpa den, så är den ett uppskattat stöd. Den smörjs med lätt hand, i cirkelrörelse medsols, på huden över hjärtat. Du kan göra det morgon och kväll. Den verkar centrerande och kan därmed dämpa ångest och underlätta sömnen.

Råden på HJÄLPSAMT gäller för vuxna om inget annat anges. Råden ersätter inte annan rådgivning och vård av medicinsk personal. Om du är osäker på om du kan använda något utav råden, p.g.a. medicinering, hälsotillstånd eller annat, kontakta din läkare. I enstaka fall kan allergier förekomma mot växter eller ämnen som tas upp i råden, så det är viktigt du bara använder de råd som passar för just dig. För att läsa mer se sidan Om råden.